ความเก่าแก่ที่น่าหลงไหลใน ปราสาทพระโค

ปราสาทพระโค สร้างขึ้นในปีพุทธศตวรรษที่ 15 ในสมัยสมัยของพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 ปราสาทพระโคเป็นศิลปะแบบพระโค เป็นของศาสนาฮินดู ไศวนิกาย ปราสาทพระโคสร้างขึ้นด้วยอิฐทั้ง 6 หลัง แบ่งออกเป็น 2 แถว แถวละ 3 หลัง ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน ถึงแม้ว่าตัวปราสาทจะเป็นอิฐแต่กรอบประตูและกรอบหน้าต่างสร้างด้วยหินทราย ปรางค์ประธานของปราสาทตั้งอยู่ตรงกลางของแถวหน้ามีจารึกภาษาขอมโบราณที่กล่าวถึงประวัติการสร้างปราสาทแห่งนี้ไว้ว่า ส่วนพื้นที่รองรับน้ำหนักของปราสาททั้ง 6 หลัง ได้แก่ หินทราย ซึ่งมีลักษณะและชนิดของหินเหมือนกับที่นำมาทำประติมากรรมลอยตัวของโคนนทิ

มีบันทึกของพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 ว่า ปราสาทกลุ่มนี้มีปราสาท 6 หลังสร้างด้วยอิฐบนฐานเดียวกัน ปราสาทองค์กลางแถวหน้าสร้างขึ้นเพื่อถวายพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ผู้เป็นอัยยิกาหรือปู่ ปราสาทองค์กลางแถวหลังสร้างถวายแด่พระมเหสีของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 มีพระนามว่า ธรนินทรเทวี ปราสาทองค์ซ้ายแถวหน้าสร้างถวายพระราชบิดาของพระองค์คือปิทวีณทรวรมัน ปราสาทองค์ซ้ายแถวหลังสร้างถวายพระราชมารดา ส่วนปราสาททางขวามืออีก 2 หลังมีการสันนิษฐานว่า อาจจะสร้างให้ญาติ เมื่อปราสาทแห่งนี้สร้างเสร็จได้มีการกล่าวถึงว่า สร้างอุทิศถวายแด่พระปรเมธวระ หรือพระเจ้าสูงสุดอีกพระนามของพระศิวะ

1229571807

นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์กัมพูชาจะเห็นได้ที่บริเวณผนังปราสาทมีลายปูนปั้นประกอบด้วยการสลักทับหลังศิลาทรายแบบนูนสูง ทับหลังในสมัยพระโคนักโบราณคดีนิยมยกย่องว่าเป็นทับหลังที่สวยงามกว่าสมัยอื่นๆ ทับหลังชิ้นหนึ่งมีสลักหน้ากาลเป็นลักษณะลายหน้าสัตว์ผสมคล้ายหน้ายักษ์บนหน้าสิงห์ มีตากกลมโปนแต่ไม่มีริมฝีปากล่าง คาบท่อนพวงมาลัยและบนท่อนพวงมาลัยจะมีเทวดาขี่ม้าเรียงกันเป็นแถวท่าทางดูงดงามเป็นอย่างมาก อีกที่หนึ่งอยากให้ผู้มาทัวร์กัมพูชาได้ขมก็คือที่ผนังของปราสาทพระโคทั้งสี่ด้านจะมีผู้หญิงหรือผู้ชายยืนอยู่ในซุ้มเรือนแก้วผู้ชายใส่เครื่องศิราภรณ์ประดับศีรษะ มือขวาถือหอก มือซ้ายท้าวสะเอวนุ่งผ้าจีบหน้า โดยเฉพาะมือที่ถือหอกกำไม้สู้แน่นนัก ทำให้ดูนุ่มนวลเหมือนนาฏลักษณ์ และนอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์กัมพูชายังจะได้พบกับประติมากรรมลอยตัวของรูปโคนนทิ เหตุที่เรียกว่า ปราสาทพระโค นั้นมาจากความเชื่อว่าเป็นเพราะรูปโคนนทิ 3 รูป ตั้งอยู่ด้านหน้าของปราสาทนั่นเอง

ปราสาทพระโค เป็นอีกศาสนสถานที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศกัมพูชา อยากที่ทราบกันว่าปราสาทในกัมพูชานั้นมีอยู่มากมายให้เลือกแต่ แต่ในแต่ละปราสาทนั้นก็มีความงดงามเฉพาะตัว

ทัวร์จีนพาเที่ยว จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tian an Men or Gate of Heavenly Peace)

จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tian an Men or Gate of Heavenly Peace) เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้มา ทัวร์จีนราคาพิเศษ  นิยมมาชมกันอย่างมากหูหลายตาเลยทีเดียว จัตุรัสเทียนอันเหมินตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่ง ถือเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเนื้อที่ถึง 275 ไร่ จัตุรัสแห่งนี้สามารถจุคนได้ถึง 2 ล้านคน เป็นสถานที่จัดงานฉลองวันชาติ ถนนรอบลานจัตุรัสนั้นมีถึง 12 เลนทั้งสี่ทิศ

ทัวร์จีนราคาถูก จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tian an Men or Gate of Heavenly Peace)

ทัวร์จีน
รับจัดทัวร์

บริเวณใจกลางจัตุรัสมีอนุสาวรีย์วีรชน ด้านทิศใต้เป็นหอระลึกถึงเหมาเจ๋อตง ซึ่งเป็นที่บรรจุศพของท่านไว้ในโลกแก้วด้วย ทางทิศใต้ลงมาจากหอระลึกจะเป็นซุ้มประตูเฉียนเหมินคือประตูด้านหน้า ทางตะวันตกนั้นเป็นอาคารมหาศาลาประชาคมเป็นที่ประชุมของรัฐสภาขนาดใหญ่มีพื้นที่ถึง 172,000 ที่นั่ง ถือเป็นหอประที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทางด้านเหนือของหอประชุมจะเป็นห้องจัดเลี้ยงจุคนได้ถึง 5,000 ที่นั่งเป็นห้องจัดเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุด ทางด้านตะวันออกนั้นเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และการปฏิวัติสร้างเมื่อ ค.ศ.1959 เป็นที่เก็บรักษาและแสดงของโบราณวัตถุกว่า 900 ชิ้น รับจัดกรุ๊ปทัวร์ และแสดงผลงานที่ค้นพบทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี อีกทั้งยังเป็นสถาบันวิจัยที่มีคณะนักวิทยาศาสตร์และนักโบราณคดีประจำอยู่ที่นี่ สิ่งที่เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจจากผู้ที่มา ทัวร์จีน ก็คือ พลับพลาเทียนอันเหมิน เดิมทีนั้นเป็นซุ้มประตูหน้าของประตูพระราชวังโบราณสร้างเมื่อปี ค.ศ.1417 สมัยราชวงศ์หมิง โดยพระเจ้าหย่งเล่อ ซุ้มกำแพงนั้นสูงถึง 10 เมตร ผนังกำแพงถึงสองข้างมีคำขวัญที่เขียนไว้ว่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ อีกด้านหนึ่งคือ ความสามัคคีประชาชนทั่วโลกจงเจริญ และมีรูปของเหมาเจ๋อตุงขนาดใหญ่ติดอยู่ตรงกลางระหว่างสองป้าย บนซุ้มกำแพงมีหลังคาที่ซ้อนกันถึง 2 ชั้น เชิงงอนมีภาพบนคานที่แกะสลักชื่อ หลังคาสีเหลือง กำแพงทาสีเลือดหมู ด้านหน้าของกำแพงนั้นเป็นลำธารน้ำทองคำซึ่งสะท้อนแสงอย่างสวยงาม อีกทั้งยังมีสะพานทองคำสร้างขึ้นด้วยหินหยกขาวแกะสลักอย่างงดงาม ด้านหน้าของสะพานมีสิงโต 2 ตัว ตั้งอยู่สองข้าง

จัตุรัสเทียนอันเหมินนั้นถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน และเป็นส่วนหนึ่งของตราประทับของจีน เหตุการณ์ต่างๆทางการเมืองนั้นเกิดขึ้นที่นี่ อาทิเช่น การเคลื่อนไหวของนักศึกษาเมื่อ 4 พฤษภาคม 1919 การเดินขบวนรักชาติ 9 ธันวาคม 1935 ประกาศปฏิรูปสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ตุลาคม 1949 การระลึกถึงโจวเอินไหล 5 มิถุนายน 1977 และการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยของนักศึกษาซึ่งประทะกับทหารจนนองเลือดเรื่องนั้นโด่งดังไปทั่วโลกเมื่อ 1989  คะ จัตุรัสเทียนอันเหมินนั้นถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้ที่มา ทัวร์จีน มาชมกันอย่างหนาแน่นเฉลี่ยปีละแสนล้านคนเลยละคะ

สถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นเมื่อทัวร์ภูฏาน

เมื่อคิดถึงการทัวร์ภูฏานท่านคิดออกไหมว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนบ้าง ในดินแดนแห่งความสงบและสมบูรณ์แห่งนี้ไม่ได้หลับไหล แต่ยังอยู่กับความสงบและเป็นเมืองที่เหมือนกับเคลื่อนไหวไปตามโลกอย่างช้า ๆ เพื่อให้ได้เรียนรู้และมองเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนมากขึ้น สำหรับท่านใดที่กำลังจะไปทัวร์ภูฏาน เรามีสถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นของประเทศนี้มาฝากกันมาดูกันเลยว่าจะเป็นอะไรบ้างที่น่าเที่ยวกับทัวร์ภูฏาน

สถานที่ท่องเที่ยวเด่นในภูฎาน
•พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หรืออดีตตาซอง ของภูฎาน
•พาโรริงปุงซอง
•วัดตัมช฿
•เมืองทิมพู
•ชมวิวแม่น้ำวังชู
•วัดชิมิลาคัง
•ชมวิวแม่น้ำโพและแม่น้ำโม
•ป้อมปราการ ปูนาคาซอง

Bhutan4

สถานที่ดังกล่าวนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับทัวร์ภูฏาน ที่นักท่องเที่ยวจะได้ไปสัมผัสก่อน แต่บางบริษัทก็อาจจะจัดทัวร์ภูฏานไปยังสถานที่อื่น ๆ เพราะว่าในประเทศนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้ได้เลือกชมกัน จะเที่ยวแบบไหน วัฒนธรรม ธรรมชาติ วิถีชีวิต มีครบทุกอย่าง ถ้าหากวันนี้คุณอยากจะไปทัวร์ภูฏาน และมีสถานที่ท่องเที่ยวอยากจะไปอยู่แล้วมาให้ทางบริษัททัวร์จัดโปรแกรมการเดินทางให้ได้เลย

สำหรับท่านใดที่ต้องการเข้ามาเลือกทัวร์ภูฏานด้วยตัวเองหลายราคาหลากสถานที่ท่องเที่ยวและที่พัก อาหาร ก็เข้ามาติดต่อที่บริษัททัวร์ของเราได้เลย โปรแกรมทัวร์ประเทศนี้ทางเรามีเยอะหรือจะเป็นการไปเที่ยวประเทศอื่น ๆ ก็ได้ทางเรายินดีให้บริการแต่ถ้าเป็นทัวร์ภูฏานทางเรายิ่งถนัด มาเลือกโปรแกรมที่เหมาะกับท่านกันเถอะแล้วออกเดินทางท่องเที่ยวเปิดโลกทัศน์ให้กับตัวเองกับทัวร์ภูฏานได้แล้ววันนี้

ทัวร์มัลดีฟส์ สวรรค์ไม่ไกลเกินเอื้อม

ใคร ๆ ก็อยากมาทัวร์มัลดีฟส์กันค่ะ เพราะว่ามีทะเลที่สวยงาม ทัศนียภาพโดยรอบเป็นทะเลเวิ้งว้างที่มองได้สุดลูกหูลูกตา ทำให้คุณได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติได้เต็มที่ หมู่เกาะมากมายในมัลดีฟส์นั้นขึ้นชื่อในเรื่องความสวยน่าสัมผัสค่ะ หลายที่เป็นรีสอร์ทบเหนือน้ำทำให้คุณได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ในการเข้าพัก วันนี้เราก็มีสอง

เกาะมาแนะนำกันด้วยค่ะมาเล่ – ทัวร์มัลดีฟส์
มาเล่นนั้นตั้งอยู่ในอะทอลคาฟู หรือเรียกอีอย่างว่าอะทอลมาเล่ โดยเป็นเกาะที่มีขนาด 2 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ตั้งของเมืองมาเล่คือเมืองหลวงของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เป็นเกาะที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวค่ะ ซึ่งมาเล่นั้นเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองและการปกครอง รวมไปถึงพวกธุรกิจการค้า ศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศ โดยประชากรของมาเล่นั้นส่วนใหญ่จะเป็นชาวมุสลิมที่มีวิถีชีวิตในแบบเดิม ที่เรียบง่ายและเคร่งในศาสนามาก ฉะนั้นภายในเมืองมาเล่จึงแตกต่างจากเกาะอื่น ๆ แต่ก็มีรีสอร์ทสถานบันเทิงให้พักผ่อนหย่อนใจเช่นกัน

คานิ – ทัวร์มัลดีฟส์
คานินั้นโดดเด่นในเรื่องของธรรมชาติมากเลยค่ะ เพราะว่ามีต้นไม้ขึ้นตามที่ต่าง ๆ หลากหลายพันธุ์เลยที่ปลูกไว้กลายเป็นเกาะที่มีต้นไม้เยอะมากกลางมหาสมุทรอินเดีย โดยรีสอร์ทส่วนใหญ่ในคานินั้นจะสร้างในแนวริมฝั่งที่น้ำไม่ลึกมากแต่พอว่ายได้ ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นใต้ท้องทะเลที่สวยงามเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชอบการดำน้ำและดูแนวปะการัง ซึ่งจากที่พักนั้นจะเห็นแนวกระเพื่อมใต้น้ำของปะการังด้วยค่ะ เรียกว่าโรแมนติกสุด ๆ ไปลยล่ะ เหมาะกับคู่รักฮันนีมูนหรือผู้ที่ชื่นชอบทะเลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนของลากูนสวีทและบีชวิลล่า เป็นรีสอร์ทสุดฮิตในคานิเลยค่ะ ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างให้คำนิยามว่าเป็นสถานที่พักผ่อนที่ดีที่สุดในโลกอีกด้วยสำหรับคู่รัก